Admission to class XI (2024-25 session) for all the streams is going on....  

Call Now03566 296817

Our LocationJaigaon , West Bengal

Office Staff

#
Mr. CHRISTIE-MATHEW

Administration

#
Mr. BHASKAR SUR

Sr.Accountant

#
Mr. RAJESWAR CHOUDHARY

Accountant#
Niharika Darnal
#
Pema Dolma Lama
#
Saurav Biswas
#
SWADHIN RAY
#
MONALI SAHA
#
SANGITA THAPA
#
DIKSHA PRADHAN
#
Pooja Thapa
#
Binita Thapa
#
Avishika Chhetri
#
Mrs. Albertina Xaxa
#
Mrs. Binita Hari
#
Doma Lama
#
Geeta Singh
#
Jurmila Lama
#
Nayanakala Sharma
#
Putul Chakraborty
#
Nima Tamang
#
Pratima Ekka
#
Renu Sodi Rai
#
Saritha M.P
#
Sonam Verma
#
Sudhipta Sharma
#
Sushma Chhetri
#
T. Ward
#
Yang Dolma


#
Satyajit Saha
#
Deepak Chhettri
#
Niketa Pradhan
#
Jyotirmoy Roy
#
Jesse Isaac Dhakal
#
Mushrat Khatoon
#
Enakshi Das
#
Mrinmoy Roy
#
Preety Sharma
#
Alok Pradhan
#
Asha Gupta
#
Asim Bhagchi
#
Bidyut Ray
#
Abhijit Saha
#
Chumki Dutta
#
Jeke Kullu
#
Jijo Jacob
#
Kushal Sharma
#
Neela Sarkar
#
Leena Thapa
#
M.R Tripathi
#
Manoj Tiwari
#
Pampa Chakraborty
#
Pinaki Saha
#
Prabhakar Singh
#
Rakesh Upadhay
#
S.D Sarkar
#
S.Pal
#
Sujit Bose
#
SUSHMA LAMA
#
Nilam Chandola
#
Sushma Pradhan
#
Tarun Deb
#
Utpal Kumar Chakraborty
#
Vikrant Rai
#
Anupama Beck
#
Anupama Sarkar
#
Nidhi Agarwal
#
Mahabir Singh
#
Bela Sharma
#
Ranadeep Dutta
#